Xhamia DITURIA Gjenevë

Qendra Islame Kulturore Shqiptare DITURIA Gjenevë

 Dituria është qendër e formuar në tetor të vitit 2005, nga xhemati shqiptarë i Xhamisë së madhe (e arabëve) në Gjenevë. 

Selam Aleikum * Selam Aleikum * Selam Aleikum * Selam Aleikum *
History Image

Historia e Qendrës

Xhamia DITURIA-Gjenevë, ose Q.I.K.SH.D (Qendra Islame Kulturore Shqiptare Dituria), është qendër e formuar në tetor të vitit 2005, nga xhemati shqiptarë i Xhamisë së madhe (e arabëve) në Gjenevë.

Pra Q.I.K.SH.D është vazhdimësi e organizimit të shqiptarëve musliman që menaxhuan xhaminë shqiptare në Gjenevë.

Fillimisht u formua si SH.K.R.B (Shoqatë Kulturore e të Rinjëve të Ballkanit) kurse në nëntor të vitit 2008 u shëndrrua në Q.I.K.SH.D.

Xhamia Dituria Gjenevë është Xhamia e vetme shqiptare në kantonin e Gjenevës.

 

 

Pesë Shtyllat e Islamit

Shahadeti

"Nuk ka Zot tjetër përveç Allahut" dhe "Muhamedi është i dërguar i tij"

Namazi

Namazi bëheh pesë herë në ditë, në orare të caktuara, duke u kthyer kah Meka.

Zekati

Zekat do të thotë pastrim që tregon se një pagesë e bën pjesën tjetër të pasurisë të pastër ligjërisht dhe fetarisht.

Agjërimi

Agjërimi bëhet gjatë Ramazanit, që është muaji i shenjtë në kalendarin islamik. Përdorimi i një kalendar hënor do të thotë se muaji i Ramazanit zhvendoset 11 ditë më herët çdo vit.

Haxhi

Gjatë jetës së dikujt, myslimanit i kërkohet të bëjë pelegrinazh në Mekë gjatë muajit të 12-të të kalendarit hënor.

Xhamia Dituria

“O njerëz, ju ka ardhur këshillë (Kurani) nga Zoti juaj, shërim për zemrat tuaja, udhëzim dhe mëshirë për besimtarët.”

“O njerëz, ju ka ardhur këshillë (Kurani) nga Zoti juaj, shërim për zemrat tuaja, udhëzim dhe mëshirë për besimtarët.”

Kur’an – Sureja “Junus” ajeti 57

Eventet E Ardhshme

Nuk u gjet asnjë ngjarje e publikuar në të ardhmen

Namazi i Xhumasë

O ju besimtarë! Kur thirret Ezani për namazin e xhumasë, nxitoni në lutjen e Allahut dhe ndërprisni çdo punë. Kjo është shumë më mirë për ju, sikur ta dinit! » Kuran, Surja 62 El-Xhumua, Aja 9.

Namazi i Xhumasë

Ligjërata fillon: 13:00
Ezani per Namaz: 13:30

Dua will be offered right after the prayer

PRESENT TO YOU

What We Do

Our insitutions running all over the country providing facilities and help in every area of life including education counselling hadees classes and health facilites

Kohët e Namazit

  • Namazi
  • Sabahu03:353:45 am
  • Dreka13:421:52 pm
  • Ikindia17:506:00 pm
  • Akshami21:229:32 pm
  • Jacia23:3611:46 pm
  • Xhumaja13:0013:30
Location: Genève Suisse

Wednesday, 17th July, 2024

Our Expert

Islamic Scholars

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Rijad Aliu

Mektebi i Xhamisë

GENERATA E ARDHSHME

Mektebi i Xhamisë

E kur robët e Mi të pyesin ty për Mua, Unë jam afër, i përgjigjem lutjes kur lutësi më lutet, pra për të qenë ata drejt të udhëzuar, le të më përgjigjen ata Mua dhe le të më besojnë Mua.

|Sure 2:186|

Ligjerata

Islamic Teachings
Si falet Tesbih Namazi
Admin
Islamic Teachings
Sure Jasin
Admin